Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Diagnostyka nowotworów
Badanie krwi pozwoli na wczesne wykrycie raka płuca

Wstępne wyniki amerykańskiego badania Circulating Cell-Free Genome Atlas (CCGA) wykazały, że możliwe jest wykrywanie wczesnego raka płuca w próbkach krwi obwodowej z wykorzystaniem technik sekwencjonowania materiału genetycznego.

Płynną biopsję, bo o niej mowa, wykonano u 1627 uczestników badania (749 osób zdrowych oraz 878 osób z dwudziestoma różnymi nowotworami, w tym 127 chorych na raka płuca) w oparciu o sekwencjonowanie wolnokrążącego DNA (ctDNA) przy pomocy trzech różnych technik. Każda z nich miała bardzo wysoką swoistość (tzn. dała niewiele wyników fałszywie dodatnich). Analiza ctDNA umożliwiła wczesne (w stadium od I do III) wykrycie sporego odsetka nowotworów jajnika, jelita grubego, płuca, trzustki, przełyku, wątroby i dróg żółciowych, głowy i szyi, chłoniaków i szpiczaka mnogiego. Płynną biopsję wykonują już w Polsce niektóre ośrodki kliniczne, znajduje się także w ofercie placówek komercyjnych.

Inny badaniem, które może skutecznie poprawić wykrywalność raka płuca, jest tzw. niskodawkowa tomografia komputerowa. Amerykańscy eksperci z Preventive Services Task Force (USPSTF), dokonujący ewaluacji skuteczności medycyny zapobiegawczej, rekomendują wykonywanie niskodawkowej tomografii komputerowej co roku u osób nadużywających nikotyny. Barierą we wdrożeniu tej metody diagnostycznej jest wysoka cena badania, a co za tym idzie, jego niska dostępność. Niedawno przeprowadzono w Polsce pilotażowe badania z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej.

Istnieje obecnie pilne zapotrzebowanie na możliwe do wdrożenia na szeroką skalę metody diagnostyczne, które pozwoliłyby wykrywać nowotwory, zwłaszcza raka płuca, we wczesnym stadium. Powszechnie wiadomo, że przeżycie pacjentów, u których diagnozuje się raka we wczesnych stadiach, jest nieporównanie wyższe niż tych, u których nowotwór wykryto w stadium zaawansowanym.

(Źródło: rynekzdrowia.pl; Zdjęcia: © Attila Németh / Fotolia)