Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Terapie onkologiczne
ASCO 2018: nowa terapia skojarzona w zaawansowanym raku piersi

Zaprezentowane na tegorocznym, 54. kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) wyniki badania klinicznego III fazy wskazują, że skojarzenie terapii z rybocyklibem (inhibitorem CDK4/6) wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) w przypadku chorych na hormonozależnego HER2-ujemnego zaawansowanego raka piersi.

Rezultaty badania MONALEESA-3, prowadzonego w różnorodnych populacjach pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, w leczeniu pierwszej i drugiej linii, ukazują zdecydowane korzyści z zastosowania terapii rybocyklibem w skojarzeniu z fulwestrantem. Leczenie wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby w porównaniu z samodzielnie stosowanym fulwestrantem u kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych i brakiem receptorów ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu (HR-dodatni/HER2-ujemny).

"Rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem u wszystkich pacjentek biorących udział w badaniu wykazał większą skuteczność z medianą PFS wynoszącą 20,5 miesiąca w porównaniu do 12,8 miesiąca dla fulwestrantu podawanego samodzielnie. Badanie kliniczne MONALEESA-3 obejmowało pacjentki po menopauzie leczone w terapii pierwszej i drugiej linii zaawansowanego, hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi" – informuje producent leku, firma Novartis, w komunikacie prasowym.

Dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych i translacyjnych, z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center, stwierdził: "Wyniki badania MONALEESA-3 u pacjentek otrzymujących leczenie pierwszego rzutu były szczególnie znaczące. Oszacowano, że u prawie 70% kobiet przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pierwszego rzutu nie nastąpi progresja po medianie obserwacji wynoszącej 16,5 miesiąca. W leczeniu zaawansowanego raka piersi ważne jest, aby mieć pewność, że zapewniamy pacjentom takie opcje leczenia, które wydłużają czas do progresji choroby, a jednocześnie zachowują jakość życia".

Aż 50% uczestniczek opisywanego badania miało już przerzuty do płuc i/lub wątroby. Również w ich przypadku zaobserwowano wyraźne korzyści z leczenia skojarzonego, podobne jak w innych grupach. Obserwacja, w której mierzy się przeżycie całkowite, nadal trwa.

(Źródło: rynekzdrowia.pl; Zdjęcia: © CLIPAREA.com / Fotolia)