Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Terapie onkologiczne
ASCO 2018: skuteczniejsze leczenie zaawansowanego czerniaka

W czasie 54. Dorocznego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przedstawiono wyniki badania KEYNOTE006 nad zastosowaniem pembrolizumabu u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Wykazały one wydłużenie czasu przeżycia całkowitego i wyższą trwałość odpowiedzi u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnią terapię tym lekiem, niezależnie od statusu mutacji w genie BRAF.

Aż u 86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z grupy badanej nie zaobserwowano progresji nowotworu po 20 miesiącach od zakończenia dwuletniego leczenia pembrolizumabem. Wskaźnik czteroletniego przeżycia całkowitego wyniósł 41,7% w grupie otrzymującej pembrolizumab w porównaniu z 34,1% w grupie kontrolnej otrzymującej ipilimumab; u pacjentów wcześniej nieleczonych czas przeżycia całkowitego wyniósł 44,3% w grupie badanej i 36,4% w grupie kontrolnej. Dane dotyczące skuteczności leczenia oceniano w badaniu 3. fazy KEYNOTE-006 oraz badaniu fazy 1b KEYNOTE-001, w których stosowano pembrolizumab u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

"Wyniki badań KEYNOTE-006 i KEYNOTE-001 to kolejne potwierdzenie, że pembrolizumab znacząco wydłuża przeżycie w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z czerniakiem, niezależnie od statusu mutacji w genie BRAF – zaznacza Scot Ebbinghaus, wiceprezes ds. badań klinicznych MSD – W badaniu KEYNOTE-006 obserwujemy także trwały, korzystny wpływ u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie lekiem Keytruda (pembrolizumab). Te dane po raz kolejny uzasadniają stosowanie pembrolizumabu w monoterapii, jako standardu leczenia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem".

Prof. Georgina V. Long, kierownik ds. medycznych w ośrodku Melanoma Institute Australia oraz prezes ośrodka Melanoma Medical Oncology and Translational Research w MIA i Royal North Shore Hospital, Uniwersytetu w Sydney, podkreśla: "W przypadku pembrolizumabu potwierdzono już wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w porównaniu z ipilimumabem, co potwierdzają także czteroletnie dane z badania KEYNOTE-006. Co ważne, obserwujemy utrzymującą się skuteczność u pacjentów, którzy ukończyli opisane w protokole dwuletnie leczenie pembrolizumabem, a także dodatkową aktywność przeciwnowotworową u pacjentów, u których po pierwszym cyklu leczenia doszło do progresji i którzy ukończyli drugi cykl terapii".

(Źródło: MAK, rynekzdrowia.pl; Zdjęcia: © Dan Race / Fotolia)