Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Terapie onkologiczne
Nowe ośrodki Breast Cancer Unit w Polsce

14 czerwca zainaugurowano działalność Breast Cancer Unit przy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Pod koniec kwietnia tego roku Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne SIS udzieliło także akredytacji dwóm innym ośrodkom w Polsce: w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz w Szpitalu Morskim PCK w Gdyni.

Breast Cancer Unit działają ponadto w Szczecinie (ośrodek pionierski), Kielcach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz Gliwicach. Wyspecjalizowane ośrodki typu BCU działają w większości krajów Unii Europejskiej i osiągają najlepsze wyniki w leczeniu raka piersi.

Działalność Breast Cancer Unit opiera się na specjalistycznym, kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściu do terapii pacjentek z nowotworem piersi. Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego pod okiem doświadczonych specjalistów. Zgodnie z zaleceniami, jeden Breast Cancer Unit powinien diagnozować co najmniej 150 przypadków rocznie. Chora w momencie wejścia do szpitala trafia pod opiekę wielodyscyplinarnego zespołu BCU, w skład którego wchodzi koordynator (pielęgniarka), grupa doświadczonych specjalistów, psycholog kliniczny i rehabilitant, którzy zaopiekują się pacjentką na wszystkich etapach jej leczenia.

Każda jednostka typu Breast Cancer Unit działa według określonych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. Zadaniem placówki BCU jest obejmowanie specjalistyczną opieką pacjentek na wszystkich etapach choroby nowotworowej. Standardem są regularne spotkania zespołu specjalistów (tzw. komitet MDT) w skład którego wchodzą: radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, chirurg plastyk, onkolog kliniczny, radioterapeuta, wykwalifikowana pielęgniarka. Ich celem jest wspólna analiza i omówienie wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych. Zespół BCU przy Wielkopolskim Centrum Onkologii spotyka się dwa razy w tygodniu na posiedzeniach komisji multidysciplinarnej. W jej obradach może aktywnie uczestniczyć również pacjentka. Oprócz zespołu specjalistów jednostka posiada zaplecze rehabilitacyjne oraz oferuje profesjonalne wsparcie psychoonkologiczne. Każda placówka BCU musi także dysponować bazą danych, która umożliwia przeprowadzanie audytów i kontroli jakości świadczonych usług medycznych. Dzięki tak kompleksowej i interdyscyplinarnej opiece ośrodki typu Breast Unit osiągają najlepsze wyniki w leczeniu raka piersi.

(Źródło: zwrotnikraka.pl)