Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Profilaktyka nowotworów
Nadwaga przed pięćdziesiątką to wyższe ryzyko zachorowania na raka trzustki

Z badania przedstawionego podczas corocznej konferencji American Association for Cancer Research w Atlancie wynika, że nadwaga oraz otyłość przed 50. rokiem życia jest dużo silniej związana z ryzykiem śmierci spowodowanej nowotworem trzustki niż wysoka masa ciała w późniejszym wieku.

„Zapadalność na raka trzustki stale wzrasta od początku XXI wieku - mówi główny autor badania, dr Eric J. Jacobs z Epidemiology Research przy American Cancer Society w Atlancie. - Byliśmy zaskoczeni tym wzrostem, ponieważ wskaźnik palenia tytoniu - główny czynnik ryzyka dla tej choroby - zmniejsza się. Jednym z tropów jest dynamicznie zwiększająca się waga populacji amerykańskiej. Jednak wcześniejsze badania wykazały, że nadmierna masa ciała jest związana tylko ze stosunkowo niewielkim wzrostem ryzyka raka trzustki, co nie wystarcza, aby w pełni wyjaśnić obserwowany w ostatnich latach wzrost wskaźników dla tego nowotworu”.

Dr Eric J. Jacobs i jego zespół zdecydowali się zbadać ten problem. Przede wszystkim odkryli, że większość badań dotyczących związku pomiędzy masą ciała a rakiem trzustki opierała się na pomiarach wagi u osób starszych. Naukowcy postanowili więc ustalić, czy nadwaga stwierdzona w wieku dorosłym, lecz poniżej 50. roku życia może być silniej związana z ryzykiem raka trzustki niż nadwaga występująca u osób starszych.

Do badania wykorzystano dane zebrane od prawie 950 tys. amerykańskich dorosłych w wieku 30-80 lat, zdrowych, zarejestrowanych w ogólnokrajowym badaniu II American Cancer Society. Badanie zainicjowano w 1982 roku i od tej pory naukowcy śledzili zdrowotne perypetie uczestników badania. Obserwację zakończono w 2014 roku.

Przez cały okres obserwacji 8354 osób badanych zmarło z powodu raka trzustki. Zgodnie z oczekiwaniami naukowców, miały one podwyższone BMI. Wzrost BMI o pięć jednostek, czyli przyrost wagi o ok. 14,5 kg dla osoby o wzroście 170 cm, był związany z 25-procentowym wzrostem ryzyka raka u osób w wieku 30-49 lat, 19-procentowym wzrostem ryzyka u osób ocenianych między 50 a 59 lat, 14-procentowym wzrostem ryzyka w grupie 60-69 lat i 13-procentowym - u osób w wieku 70-89 lat.

Zdaniem Jacobsa, wyniki te wskazują, że nadmierna masa ciała może zwiększać ryzyko zgonu z powodu raka trzustki znacznie bardziej, niż sądzono do tej pory. „Szacujemy, że 28% zgonów z powodu raka trzustki u Amerykanów urodzonych w latach 1970-1974 będzie przypisywanych nadmiernej masie ciała, podczas gdy dla osób urodzonych w latach 30. ubiegłego wieku było to tylko 15%” - podsumowuje naukowiec. - „Nasze wyniki zdecydowanie sugerują, że aby zatrzymać i ostatecznie odwrócić niedawny wzrost wskaźników zapadalności na raka trzustki, trzeba skupić się przede wszystkim na zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała u dzieci i młodych dorosłych. Zresztą oprócz raka trzustki pomoże to zapobiec także wielu innym chorobom”.

(Źródło: pap.pl, mp.pl)