Pfeil z powrotem Trennstrich
       
 

Diagnostyka nowotworów
Udar niedokrwienny mózgu może być pierwszym objawem nowotworu

U części pacjentów, trafiąjących do szpitala z powodu niedokrwiennego udaru mózgu, przyczyną zachorowania może być nierozpoznany nowotwór. Powodując nadkrzepliwość krwi, prowadzi on do znacznego wzrostu ryzyka wystąpienia incydentów mózgowo-naczyniowych.

Podczas trwającego osiemnaście miesięcy badania obserwacji poddano grupę 381 chorych, którzy przeszli udar niedokrwienny mózgu: u 29 z nich (7,6%) rozpoznano chorobę nowotworową. Najliczniejsze okazały się nowotwory jelita grubego, płuc i prostaty. W badaniu wykazano, że u osób, które przebyły niedokrwienny udar mózgu, ryzyko zdiagnozowania raka było dwukrotnie większe niż w ogóle populacji. W zdecydowanej większości przypadków rozpoznanie choroby nowotworowej miało miejsce w ciągu sześciu miesięcy po udarze. W 62% przypadków nowotwór był rozsiany wyjściowo albo miejscowo zaawansowany, co oznacza, że był z dużym prawdopodobieństwem był on już obecny w momencie wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu.

(Źródło: zwrotnikraka.pl)