Pfeil z powrotem Trennstrich
Kopf-EANU
 

 

Drodzy Czytelnicy,

Kolejny newsletter poświęcony jest integracyjnemu leczeniu raka. Specjalnie dla Państwa prezentujemy w nim aktualne informacje o najnowszych wydarzeniach i odkryciach medycznych z zakresu onkologii, promujemy zdrowy styl życia.

Aktualności Medyczne – Nr 1

Już teraz dostępny jest nieodpłatnie zarówno online jak i w druku pierwszy numer polskiego czasopisma „Aktualności medyczne”. Jego niemiecki odpowiednik ukazuje się od czterech lat w Berlinie – zapraszamy również na stronę www.eanu.de.

Prezentujemy artykuły renomowanych lekarzy specjalistów i naukowców, dotyczące profilaktyki, metod wykrywania nowotworów i ich leczenia. Czasopismo kierowane jest zarówno do lekarzy, jak i pacjentów.

›› czytaj teraz

 
  Linie  
 

VI. Sympozjum Hipertermii w Berlinie

W dniach 02. do 03. 10.2015 odbyło się w Berlinie VI Sympozjum Hipertermii organizowane przez Niemieckie Towarzystwo Hipertermii. Hasło przewodnie brzmiało – „Hipertermia – perspektywy i granice”. Prezentacje przedstawiło 26 wybitnych specjalistów z całego świata. Cieszyły się one niezwykłym zainteresowaniem zarówno wśród lekarzy zajmujących się tą metodą leczenia od lat, jak i przez początkujących praktyków.

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Przedmowa

Ewolucja pozostawiła nam gorączkę jako działanie lecznicze przy rozmaitych chorobach. Człowiek współczesny odkrył jej znaczenie, zamiast traktować ją jedynie okazjonalnie jako terapię objawową. „Niedźwiedzią przysługą” można nazwać możliwość całkowitego i natychmiastowego wyeliminowania gorączki. Wzrastająca ilość skomplikowanych infekcji, kompleksowe niedobory odporności, lekooporne szczepy bakterii oraz stały ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Bronowice: otwarto Centrum Cyklotronowe

15 października 2015 roku zostało otwarte Centrum Cyklotronowego Bronowice zlokalizowane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Centrum powstało w ramach dwóch projektów, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka: Narodowe. Ich łączna wartość to blisko 300 mln zł. Dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosła ponad 265 mln zł.Nowo powstały budynek z bunkrem osłonowym wyposażono w cyklotron Proteus C-235 i stanowiska Gantry, umożliwiające przeprowadzanie terapii protonowej. To najnowsza metoda leczenia nowotworów usytuowanych w szczególnie trudnych miejscach, których usunięcie w tradycyjny sposób jest niemożliwe lub naraża chorego na poważne powikłania. Terapia ta stosowana jest jedynie w kilku ośrodkach na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Pacjenci w Polsce zyskują więc dostęp do metody leczenia ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Inauguracja pierwszej odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Diagnostyka jajnika”

22 września wystartowała pierwsza Ogólnopolska Kampania Społeczna „Diagnostyka jajnika” pod hasłem „Rzuć cień podejrzenia na swoje jajniki”. Jej celem jest przekonanie kobiet do regularnych badań ginekologicznych oraz sprawdzania swoich rodzinnych obciążeń nowotworowych.

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Polskie koszty onkologiczne

Polska gospodarka traci blisko 17 mld zł rocznie z powodu nowotworów złośliwych. Są to koszty związane z absencja w pracy, przedwczesnymi zgonami, czy zaangażowaniem osób trzecich w opiekę. Jak poprawić leczenie onkologiczne wskazuje EY. Według EY, skuteczne leczenie onkologiczne wymaga ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Chemioterapia a olej z ryby

W celu wzmocnienia systemu immunologicznego pacjentów z chorobą nowotworową poszukuje się rozmaitych suplementów diety. Robi się to często całkowicie bez porozumienia z lekarzem. Nie zawsze sam pacjent wybiera właściwą drogę. Holenderscy onkolodzy z Uniwersytetu w Utrechcie odkryli, że co dziesiąty badany pacjent stosował suplementy, które zawierają również ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Utrata masy ciała i wyniszczenie nowotworowe u chorych na raka żołądka

Wyniszczenie nowotworowe jest częstym zjawiskiem u chorych na raka żołądka i wiąże się z gorszymi wskaźnikami przeżycia, częstymi hospitalizacjami oraz zwiększonymi kosztami opieki zdrowotnej. Ostatnio uzgodniono definicję wyniszczenia nowotworowego jako wieloczynnikowego procesu przebiegającego z utratą beztłuszczowej masy ciała oraz postępującym zaburzeniami funkcji organizmu.

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Leczenie bólu

Przewlekły ból jest stanem prowadzącym do znacznej niepełnosprawności istotnie ograniczającym jakość życia. Umiarkowany i ciężki ból przewlekły występuje bardzo często w populacji ogólnej i zwiększa się istotnie u chorych na zaawansowane nowotwory oraz u chorych w wieku powyżej 65 lat. Wytyczne leczenia przewlekłego bólu zalecają ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali w tym roku szwedzki naukowiec Thomas Lindahl oraz dwóch naukowców amerykańskich – Paul Modrich i Aziz Sancar. Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała ich badania nad materiałem genetycznym, czyli DNA. Nagroda została przyznana za „wyjaśnienie działania mechanizmów ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Nowe badania nad zastosowaniem komórek NK w terapii nowotworów u dzieci

Komórki NK (Natural Killers) zjawiają się na miejscu rozrostu nowotworowego jako pierwsze i wydzielają czynnik chemoaktywny niszczący komórki guza. Często jednak jest ich niewystarczająca ilość i do rozwoju nowotworu jednak dochodzi.

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Kosztowna walka z chorobą – przemysł farmaceutyczny zarabia miliardy kosztem cierpiących na raka

Firmy farmaceutyczne odkrywają coraz nowsze substancje pomocne w walce z chorobą, co skutkuje jednak coraz wyższymi cenami terapii – w USA kompletna ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Błędy żywieniowe pacjentów onkologicznych

Pacjenci po zdiagnozowaniu u nich nowotworu, często poszukują wiadomości dotyczących choroby, jej leczenia oraz metod, które mogą to leczenie wspomóc. Zdarza się że napotykają na nierzetelne informacje, które zamiast pomóc w walce z chorobą, mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Szczególnie podatna na chaos informacyjny ...

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Sympozjum w Krakowie

14.11.2015 odbyło się w Krakowie III Sympozjum „Nowoczesna Hipertermia” organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipertermii, Deutsche Gesellschaft fur Hyperthermie e.V oraz Małopolskie Centrum Hipertermii w Krakowie. Sympozjum poświęcone było nowoczesnym metodom leczenia raka. Pomysłodawcą i inicjatorem całego przedsięwzięcia był Dr. Andreas Wasylewski – prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii. Sympozjum zgromadziło lekarzy z wielu krajów, stało się doskonałym pretekstem do spotkania i wymiany poglądów. Jego głównym celem było jednak przede wszystkim propagowanie Hipertermii w Polsce, gdzie metoda ta ciągle przyjmowana jest dość sceptycznie.

›› czytaj dalej

 
  Linie  
 

Pomóżcie nam pomagać innym!

Serdecznie zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się z czasopismem „Aktualności Medyczne” oraz uzupełniającego je i dostarczającego najważniejszych wiadomości newslettera. Zapraszamy do współpracy również autorów artykułów z zakresu medycyny, farmacji i psychologii oraz pacjentów, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami. ...

›› czytaj dalej

 
     


Polskie Towarzystwo Hipertermii
Dr Andreas Wasylewski, ul. Garncarska 8/2, 31-115 Kraków Poland
+48 12 357 40 50, info@pth.online, www.pth.online
CEO: Dr Andreas Wasylewski, NIP: 676 249 44 69

Zespół redakcyjny: Aleksandra Stańczewska, Dr med. Andreas Wasylewski, Alicja Stańczewska, Wojciech Pugowski
Zdjęcia: Alicja Stańczewska, www.fotolia.pl, Thinkstock, baza zdjęć EANU, Celsius42, von Ardenne.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tekstów.
Podglądy w nich zawarte są poglądami ich autorów.